Website online

vanaf 2 maart 2012 is deze website online.heavy duty dog cratehttps://esa-letter.com/

Bestuur en examencommissie

Het bestuur wordt gevormd door:

Naam Functie Telefoonnummer e-mailadres
W. de Vries voorzitter 030-6021434 woutenhanny@gmail.com
Th. te Pas secretaris 0315-630736 tepas@upcmail.nl
B. Prasing penningmeester 0320-280480 bertprasing@gmail.com
J. Heeres 2e voorzitter 0517-641483 janheeres@home.nl
A.J. Veninga 2e penningmeester 0599-583875 ajveninga@online.nl
N.M. de Jong commissaris 075-6160532 jong.nico@ziggo.nl
G.A. van den Bovenkamp commissaris- administrateur 0314-323997 bovenkampga@hetnet.nl

Medisch adviseur: S. Göbel, Zwammerdam

esa-letter.com