Website online

vanaf 2 maart 2012 is deze website online.

Keuring aanvragen?

Decide to purchase papers internet based from trustworthy tailor made creating support. Many of our assistance is an ideal destination to decide to buy customized newspaper publishers and earn your own educational daily life simpler and easier laboratory report

Voor het aanvragen van een of meerdere keurmeesters kunt u de Alfabetische-lijst-van-gediplomeerde-keurmeesters-2019.01 raadplegen. U doet er verstandig aan om, voordat u de officiële aanvraag doet, contact op te nemen met de keurmeester(s) van uw keuze met de vraag of hij/zij op de betreffende keuringsdag beschikbaar is/zijn. Vervolgens vult u het digitale aanvraagformulier in. Nadat onze administrateur de keuring heeft geregistreerd, krijgt u daarvan, via het door u opgegeven e-mailadres, een bevestiging.

Op dit moment zijn er problemen met het versturen van de aanvragen.

Mocht u per omgaande geen bevestiging ontvangen van uw aanvraag dan is uw aanvraag ook niet verzonden naar de administrateur. U kunt ook de gevraagde gegevens rechtstreeks mailen naar ondergetekende.

Aanvullende informatie over keuringen kunt u vinden in de Algemene regels voor keuringen.

Keuringen kunnen uiteraard ook gewoon schriftelijk worden aangevraagd bij:

G.A. van de Bovenkamp
Roggedreef 7
7006 LW Doetinchem
tel.no.: 0314-323997
e-mailladres: bovenkampga@hetnet.nl