Keuring aanvragen?

Voor het aanvragen van een of meerdere keurmeesters kunt u de lijst van keurmeesters 2022-1 raadplegen. U doet er verstandig aan om, voordat u de officiƫle aanvraag doet, contact op te nemen met de keurmeester(s) van uw keuze met de vraag of hij/zij op de betreffende keuringsdag beschikbaar is/zijn. Vervolgens vult u het digitale aanvraagformulier in.

Nadat u de aanvraag heeft verstuurd, krijgt u daarvan, per omgaande via het door u opgegeven e-mailadres, een bevestiging dat de aanvraag is verstuurd.

Mocht u per omgaande geen bevestiging ontvangen van uw aanvraag dan is uw aanvraag ook niet verzonden naar de administrateur. U kunt ook de gevraagde gegevens rechtstreeks mailen naar ondergetekende.

Aanvullende informatie over keuringen kunt u vinden in de Algemene regels voor keuringen.

Keuringen kunnen uiteraard ook gewoon schriftelijk worden aangevraagd bij:

G.A. van de Bovenkamp
Roggedreef 7
7006 LW Doetinchem
tel.no.: 0314-323997
e-mailladres: bovenkampga@hetnet.nl