Keurmeester worden?

Keurmeester zijn is een leuke, plezierige, maar ook serieuze bezigheid. Het actief als keurmeester opereren verrijkt je kennis van de postduif en alles wat daarmee annex is. Op tentoonstellingen krijg je niet alleen mooie, maar ook goede duiven in handen. Je hebt contacten met diverse liefhebbers in het land en staat open voor hun vragen, aan- en /of opmerkingen. Als keurmeester voorzie je collega-sportvrienden van de nodige informatie en sta je ze met raad ter zijde.

Beoordeling van de schriftelijke examens door leden van de examencommissie, van links naar rechts Nico de Jong, Jan Heeres en Nico Fernhout (medisch adviseur)

De examencommissie nodigt sterk spelende liefhebbers, die uiteraard ook interesse hebben in het tentoonstellen van postduiven, van harte uit om zich aan te melden voor het examen van keurmeester.

Van examenkandidaten wordt verwacht dat ze:

een aantal jaren actief zijn in de duivensport, hetgeen blijkt uit behaalde prestaties op vluchten en tentoonstellingen en kennis hebben van:

  • het keuringsreglement;
  • de organisatie van de duivensport;
  • de anatomie van de duif;
  • ziektes die voorkomen bij de duiven;
  • duivenvoeding;
  • weersgesteldheid;
  • vaardigheid bezitten om een duif goed te beoordelen;
  • de Nederlandse taal beheersen.

Begrijp goed, voor wat betreft anatomie, ziektes, voeding en weersgesteldheid gaat het om globale kennis, die door het bestuderen van duivenboeken, zoals het Handboek postduiven, Gezonde duiven, Postduiven enz. kan worden verkregen. Actuele kennis omtrent de organisatie staat veelal in duivenbladen en bijvoorbeeld op de website van de NPO.

Wil je weten waaraan je precies moet voldoen om toegelaten te worden voor het examen klik dan op de knop Reglementen en sla artikel 4 van het Huishoudelijk Reglement op.

Heb je interesse om keurmeester te worden? Vraag dan bij ondergetekende informatie aan.

G.A. van den Bovenkamp,
Secretaris examencommissie GvK
Roggedreef 7
7006 LW  Doetinchem
tel.no.0314-323997
e-mailadres: bovenkampga@hetnet.nl

Aanmelden voor het examen doe je bij de secretaris van de vereniging:

Th. te Pas,
Secretaris GvK
Schuttersweg 82
7071 XC  Ulft
tel. 0315-630736
e-mailadres: tepas@upcmail.nl