Website online

vanaf 2 maart 2012 is deze website online.

Algemene vergadering GvK 2012

2013 notulen jaarvergadering 2012

Meer lezen

Keurmeester worden

Oproep voor het examen van keurmeester van postduiven. Keurmeester zijn is een leuke, plezierige, maar ook serieuze bezigheid. Het actief als keurmeester opereren verrijkt je kennis van de postduif en alles wat daarmee verbonden is. Op tentoonstellingen krijg je niet …

Meer lezen

jaarverslag GVK 2011- 2012

De GVK telt op 1 september 2012 107 leden, met inbegrip van ons erelid, medisch adviseur en een lid van verdienste. Hiervan zijn momenteel 10 leden om diverse redenen niet inzetbaar als keurmeester tijdens keuringen. Herman Tijssen overleed dit jaar …

Meer lezen

Convocatie AV 2012

Aan de leden van de NGvKvP Heerde, 28 september 2012 Geachte heer, Het bestuur nodigt u hierbij uit tot het bijwonen van de Algemene Vergadering, die zal worden gehouden op zaterdag 13 oktober 2012 in het Dorpshuis Heerde, Van Meurslaan …

Meer lezen

NOTULEN VAN DE ALGEMENE VERGADERING

1. OPENING. Voorzitter Wout de Vries heet alle aanwezigen welkom, in het bijzonder erelid Theo Hutten enĀ  de vertegenwoordiger van het bestuur van de NPO, de heer Leo Mackaay. Een speciaal woord van welkom was er ook voor Nico Fernhout, …

Meer lezen