Reglementen

In 1994 werden de statuten en het huishoudelijk reglement van de G.v.K. voor het laatst gewijzigd.

In 2011 is het reglement Handkeuring gewijzigd en is aansluitend daarop ook het reglement Zichtkeuring aangepast. In 2018 is in het reglement handkeuring de datum waarop een duif volledig moet zijn uitgeruid, gewijzigd in 1 januari.