Reglementen

In 1994 werden de statuten en het huishoudelijk reglement van de G.v.K. voor het laatst gewijzigd.

In 2011 is het Reglement_handkeuring_GVK_2012 gewijzigd en is aansluitend daarop ook het reglement Zichtkeuring aangepast. In 2018 is in het reglement handkeuring de datum waarop een duif volledig moet zijn uitgeruid, gewijzigd in 1 januari.