Bestuur

Het bestuur van de Nederlandse Groep van Keurmeesters van Postduiven is als volgt samengesteld:

W. de Vries, Nieuwegein, voorzitter
Th. B. te Pas, Ulft, secretaris
B.G. Prasing, Lelystad, penningmeester
G.A. van den Bovenkamp, Doetinchem
J. Heeres, Kimswerd, 2e voorzitter
N.M. de Jong, Zaandijk, 2e secretaris
A.J. Veninga, Ter Apel, 2e penningmeester