Contact

Contactpersoon:
Th. te Pas,
Schuttersweg 82
7071 XC  Ulft
tel. 0315-630736
e-mailadres: tepas@upcmail.nl

Bankgegevens:
De penningmeester Groep van Keurmeesters te Lelystad
Bankgironummer NL97INGB0000146199 onder vermelding van de soort van betaling

Secretaris examencommissie en administrateur keuringsaanvragen:
G.A. v.d. Bovenkamp
Roggedreef 7
7006 LW Doetinchem
tel. 0314-323997
e-mailadres: bovenkampga@hetnet.nl